Geschiedenis

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt, waardoor ze snel het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.          

 


Het SVK Houtvast vzw is een jong SVK. Het ontstond uit de schoot van het OCMW Bilzen onder impuls van het Provinciebestuur Limburg en het voormalige VOB (Vlaams Overleg Bewonersbelangen). De eerste inhuringen werden gerealiseerd in augustus 2008. Op 15 september 2009 ontving het SVK OCMW Bilzen, in samenwerking met de gemeente Voeren haar Gewestelijke Erkenning.

Op 19 april 2010 werd, in samenwerking met de stad Bilzen, de OCMW's van Bilzen, Hoeselt, Kortessem, Riemst en Voeren het nieuwe intergemeentelijke SVK Houtvast opgericht. Zowel de SHM's Cordium en Woonzo als de CAW's Sonar en 't Verschil maken deel uit van het bestuur van het SVK Houtvast vzw.

Het werkgebied omvat de stad Bilzen en de gemeenten Hoeselt, Kortessem, Riemst en Voeren. Samen goed voor om en bij de 67.000 inwoners.