Nuttige informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over premies van de Vlaamse overheid, de provincies of de gemeenten, dan kunt u surfen naar: www.bouwenenwonen.bewww.sociaalverhuurkantoor.be of www.premiezoeker.be

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een sociaal verhuurkantoor in uw regio. 

De contactgegevens vindt u op www.sociaalverhuurkantoor.be