Nuttige informatie

Bij een inschrijving op de wachtlijst van het SVK komt wel wat kijken. Zo gaan we een aantal bewijsstukken moeten verzamelen. Je kan vermijden dat je meerdere keren moet terugkomen, door je degelijk voor te bereiden.

Hier vind je een lijst met documenten. Breng deze mee tijdens het inschrijvingsmoment.

 • Kopie van de identiteitskaarten (voorkant en achterkant) van alle gezinsleden + personen die mee verhuizen
 • Bewijzen van alle inkomsten van de laatste zes maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, rekeninguittreksels, ...)
 • Eventuele bewijzen van alimentatie bij echtscheiding en uw vonnis van echtscheding
 • Kopie van het huidige huurcontract
 • Twee recente betalingsbewijs van de huidige huur (rekeninguittreksel)
 • Andere attesten die uw woonnood kunnen staven (vonnis, opzegbrief, ongeschiktheidsverklaring, ...)
 • Document waaruit blijkt dat u een eigendom verworven heeft via erfenis of schenking
 • Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende onderwijsinstelling, verklaring mondelinge taalvaardigheid SVK, attest Centra voor Volwassenonderwijs,…
 • Attest van het Huis van het Nederlands

Onderstaande documenten zal SVK Houtvast voor u opvragen:

 • Attest van woonst
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Kopie van het aanslagbiljet personenbelasting